Om ni har många tunga lyft inom ert arbete, så kan det vara bra att satsa på ett lyftok. Ett lyftok är ett bra hjälpmedel när det gäller att lyfta olika saker. Det kan även vara idé att ha en lyftvagn med ett lyftok, då det underlättar hanteringen av ert gods. Med en sådan kan ni lyfta, flytta, vinkla samt hantera gods upp till 325 kilo. Det innebär att det går att lyfta saker som pallar, rullar, plastbackar, kärl eller färdiga produkter. Hos Pronomic finns det flera olika hjälpmedel när det kommer till att lyfta olika saker. De kan hjälpa er med att hitta det ni behöver. Det oavsett om ni behöver lyfta lådor, rullar, säckar, tunnor eller andra saker.

Ett ok för att lyfta med

Att lyfta eller bära tunga saker manuellt, det kan skada personerna som gör det. Det är ofta då det blir förslitningsskador som kan leda till att man blir sjukskriven. Det är viktigt idag att inom olika yrken tänka på det ergonomiska och ta in de hjälpmedel man behöver för att klara av vissa moment. Det är inte ovanligt att idag ta in en utbildad ergonom som kan göra arbetsplatsen mer ergonomisk. Ni kan själva även göra det mer ergonomiskt, genom att välja att ha olika verktyg och maskiner som underlättar arbetet och då särskilt olika lyftmoment. Med ett lyftok så kan ni göra smartare lyft och det på ett enkelt sätt. Om ni vill veta mer om olika lyftredskap, besök då Pronomic på deras hemsida och läs mer om deras olika produkter.